Kontakta oss

 

Tandembokning
Robin Johansson
0736-90 48 37
tandem@frifall.nu

Elevutbildning
Oskar Axelsson
0736-90 48 37
elev@frifall.nu

Chefsinstruktör
Pethrus Folkesson
ci@frifall.nu

Uppvisning
Magnus Svensson
uppvisning@frifall.nu

Flygchef flygplan
Pehr Sjömar
flygchef@frifall.nu

Flygchef piloter
Pär Svensson
flygchef@frifall.nu

PR-ansvarig
Niklas Mac Lachlan
pr@frifall.nu

Miljöansvarig
Mile Bezbradica
miljo@frifall.nu

Webansvarig
Victor Stodell
webmaster@frifall.nu
 

 

Styrelsen

 

Ordförande
Niklas Mac Lachlan
ordforande@frifall.nu

Vice Ordförande
Robin Johansson
vice-ordforande@frifall.nu

Tf. Kassör
Leif Carlström
kassor@frifall.nu

Sekreterare
Henric Stodell
sekreterare@frifall.nu

Ledamöter
Alexander Nilsson
Adam Griffiths
Yvonne Appelkvist

Suppleanter
Johanna Linderos