Lägesrapport för COVID-19. Nu får vi hoppa igen!

maj 26, 2020

Vi följer utvecklingen av coronapandemin kontinuerligt och uppdaterar hemsidan så fort vi får nya direktiv.

Från och med den 26 maj får vi återigen hoppa tandemhopp!

Till alla våra kunder, var beredda på att bokade tandemhopp fortfarande kan komma att ställas in om läget ändras. Presentkort kommer vid behov att förlängas. 

Senaste uppdateringen från Svenska Fallskärmsförbundet: http://www.sff.se/


Speciell information angående COVID-19

För att kunna genomföra tandemhopp med så liten risk till smittspridning som möjligt har följande åtgärder vidtagits:

* Tandemsällskapet skall hålla antalet besökare till ett minimum. Helst max 10 personer.
* Personer i riskgrupp uppmanas att inte besöka anläggningen.
* Tandemsällskapet informeras om att tandemhopp medför smittorisk genom att delges informationsbladet "COVID-19 och tandemhopp" (Se nedan).
* Tandemsällskapet uppmanas att avboka hoppet vid minsta misstanke om sjukdom. Detta gäller passageraren själv, men även om nära anhörig misstänks vara sjuk.
* Tandempassageraren uppmanas att medtaga egna handskar och oömma kläder för att minimera delad användning av klubbens materiel.
* Tandemsällskapet informeras om att endast uppehålla sig inom det avsedda tandemområdet (för att inte blandas med fallskärmsklubbens medlemmar).COVID-19 och tandemhopp

Detta är en bilaga till 408:04 Tandeminstruktörstjänst - Hälsodeklaration

Du kommer snart att genomföra ett tandemhopp tillsammans med en instruktör. Av uppenbara skäl kommer du periodvis att befinna dig väldigt nära din instruktör eftersom ni, under hoppet och flygresan upp till höjd, kommer att vara sammankopplade. Ni kommer dessutom att sitta tillsammans med andra personer i flygplanet.

Detta kan medföra ökad risk för smitta då ni befinner er i en miljö som inte möjliggör att ni håller det rekommenderade avståndet från andra människor. Testning av tandeminstruktörer sker ej då tillräckligt tillförlitliga kommersiella antikroppstest ej finns på marknaden ännu. Tandeminstruktören ska dock vara kliniskt frisk för att få genomföra hoppet. Vi har vidtagit de åtgärder vi kan för att göra er upplevelse säker och har du ytterligare frågor så kan din instruktör vidare redogöra för detta.